VIHTIKARTING

RATA

Vihdin kartingrata: Kehätie 980, 03100 Nummela
Puhelin radalle: 09 222 5062 • 044 241 0155

Kartingrata sijaitsee 25-tien tuntumassa Vihdin Nummelassa. Rata valmistui talkoovoimin vuonna 1983. Vihdin rata on n. 1060 m pitkä ja 8 m leveä, joka onkin monen kuljettajan suosikki ajettavuuden sekä teknisyyden johdosta. Radalla järjestetään mm. leirejä ja kilpailuja.


Ajankohtaiset tapahtumat ja aukioloajat löydät etusivun kalenterista.
HUOM. Ajo FK-radalla on sallittu vain aukioloaikoina.
Ajo muina aikoina on ehdottomasti kielletty.


RATAMAKSUT

Ratamaksu: 25 €
Ratamaksu, Cadet:
15 €
Lisäkuljettaja
: 10 €
Kausikortti:
280 €
Perhekortti:
350 €, sis kaksi kuljettajaa
Kausikortti VihUA:n harrastajajäsenet:
130 € (ei lisenssiä toisessa seurassa)
Kausikortti, perhe VihUA:n harrastajajäsenet:
300 € (ei lisenssiä toisessa seurassa)

Lisätiedot: 09 222 5062
Ratamaksut maksettava ennen radalle menoa kahvioon.
Jälkikäteen perittynä kaksinkertainen maksu.


ALUEKARTTA

Vihtikarting aluekartta

KAHVIO

Kartingradan yhteydessä toimii viihtyisä Stop and go-kahvio, josta saa kahvit ja pullat, virvokkeet sekä suolaiset purtavat isompaankin nälkään.


RADAN SÄÄNNÖT

Rata-alue ulottuu ympäröivien vallien päälle ja varikkoa rajaavaan aitaan. Varikkoalue on kahvila- ja varastorakennusten ja rata-alueen välinen alue.
 
1) Ajo FK-radalla on sallittu vain aukioloaikoina. Ajo muina  aikoina on ehdottomasti kielletty.

Aukioloajat: katso etusivun kalenteri
Rata on kiinni pääsiäisenä, juhannuksena ja jouluna.
Ma suljettu (seuratoimintaa), Vuokra-autotoimintaa radan aukioloaikoina. Rata-alue on suljettu, jos portti on kiinni.
 
Huom. VihUA voi rajoittaa aukioloaikoja.
Rajoituksista ja varauksista pyritään ilmoittamaan kalenterissa, joka on kotisivujen etusivulla ja facebookissa.
 
2) Liikuttaessa moottoriajoneuvoIla FK -radan tai varikon alueella on noudatettava erityistä varovaisuutta. Kulku  varikolle tapahtuu aina ”kaaren” alta kahvila- ja varastorakennuksen välistä. Ajaminen radalla muulla kuin Karting-autolla on kielletty.
 
3) HARJOITTELlJA tai HUOLTAJA on vastuussa kaikista mukanaan tuomista henkilöistä ja heidän käyttäytymisestään FK -radan alueella. Kaikki mukanaan tuomansa eläimet on pidettävä kytkettyinä FK -radan alueella. Asiaton liikkuminen varsinaisella rata-alueella on
kielletty.
Aukioloaikojen ulkopuolisesta ja pitempiaikaisesta oleskelusta tai leiriytymisestä alueelle on aina sovittava erikseen etukäteen. Alkoholin käyttö FK-radan alueella on kielletty.
 
4) Kaikki autojen HUOLTO- JA KORJAUSTOIMET on tehtävä öljyä läpäisemättömien HUOLTOMATTOJEN PÄÄLLÄ  (pohjavesialue). FK-radan alueella on noudatettava siisteyttä ja varikkopaikka on puhdistettava roskista lähdettäessä. Varikkoalueella on sekajäteastioita, mutta renkaat, metallit, muovit ja varsinkin öljyiset rätit yms. on vietävä niille tarkoitettuihin jäteastioihin jätteiden keräyspisteeseen. Rälläköinti ja hitsaaminen on tehtävä pesukatoksessa. Avotulen teko FK-radan alueella on kielletty.
 
5) HARJOITTELIJAn on tunnettava kartingradalla ajamisen perussäännöt:
• Radalle menosta, radalla pysähtymisestä ja radalta poistumisesta on varoitettava muita kättä nostamalla.
• Tahallinen muiden ajajien häiritseminen on ehdottomasti kielletty.
• Taitavampi ajaja väistää ja varoo kokemattomampaa.
• Auton korjaaminen radalla on kielletty, radalla jalan liikuttaessa on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta.
• Punainen ja/tai ruutulippu tarkoittaa välitöntä ajon lopettamista ja varovaista poistumista varikolle.
 
6) HARJOITTELIJA vastaa itse omasta ja kalustonsa turvallisuudesta radalla. Harjoittelun aluksi HARJOITTELIJAn on itse todettava radan olosuhteet (puhtaus, vesi, reunojen turvallisuus jne.) ja sovitettava oma ajonsa olosuhteiden mukaisesti. Ajettaessa on aina
käytettävä asianmukaista kypärää, ihon peittävää ajoasua, jalkineita ja käsineitä.
 
7) Kaikkia VihUA:n edustajien (esim. isäntäkortti) antamia ohjeita ja kehotuksia on ehdottomasti noudatettava. VihUA:n edustaja voi kieltää HARJOITTELIJAn oleskelun tai ajon radalla ja rata- alueella.
 
8) VihUA ei ole velvollinen valvomaan jatkuvasti HARJOITTELIJAn käyttäytymistä FK-radan alueella. HARJOITTELlJAlla on oikeus huomauttaa muille heidän sopimattomasta käyttäytymisestä FK-radan alueella.
 
9) Korvauksena radan käytöstä HARJOITTELIJA suorittaa henkilökohtaisen VihUA:n vuosittain määräämän ratamaksun ennen varikolle asettumista tai radalle menoa.
Maksettua ratamaksua ei palauteta mistään syystä.
 
10) VihUA ei vastaa HARJOITTELIJAlle alueella mahdollisesti sattuvista vahingoista. Maksettu ratamaksu ei siirrä mitään vastuita VihUA:lle eikä VihUA:n edustajan paikallaolo siirrä mitään vastuita VihUA:lle tai sen edustajalle.


SAIRASAUTO
Yleinen hälytysnumero 112
Radan osoite:  Nummelan FK -rata, Kehätie 980
(Fonectan karttalehti 68B / 2009)


LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS
Iltaisin ja viikonloppuna
Lohja sairaala, Sairaalatie 8, (019) 369 2900.
Arkisin 8–16, Nummelan terveysasema,
Asematie 30, (09) 4258 2100.


Vihtikarting lippumerkit